તમારા કામનું / જો તમારું પણ આ બેંકમાં છે એકાઉન્ટ? તો ફટાફટ નોટ કરી લો આ તારીખ, નહીં તો ખાતું બંધ થઇ જશે

punjab national bank kyc updating last date account closed or freeze reason

જો નાણાંકીય બાબતો અંગેનું કામ બાકી હોય તો ઝડપથી પૂર્ણ કરી લેવું જોઈએ. આ બેન્કે એક જરૂરી પોસ્ટ કરી છે ગ્રાહકોને KYC અપડેટ કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ