પગલા / બર્ડ ફ્લૂનું સંકટ : પંજાબે બીજા રાજ્યોથી આવનાર પોલ્ટ્રી પ્રોડક્ટ પર લગાવ્યો 7 દિવસનો પ્રતિબંધ

punjab government has banned meat chicken and eggs coming from other states for the next 7 days

હરિયાણા સહિત અનેક રાજ્યોમાં બર્ડ ફ્લૂનું સંકટ જોતા પંજાબ સરકારે બીજા રાજ્યોથી આવનારા મીટ, મરઘા અને ઈંડા પર આવનારા 7 દિવસો માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ