નિવેદન / કાયદો હાથમાં લઈ પ્રેમ કરતા યુગલને સજા કરવી તે નિમ્ન કક્ષાનો ગુનો છે : સુપ્રીમ કોર્ટ

Punishing a person for falling in love is a crime Supreme Court

સુપ્રીમ કોર્ટે આજે એક મહત્વની ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું છે કે એક બીજાને પ્રેમ કરતા અને સાથે જીવન વિતાવવા ઇચ્છતા લોકોને સજા આપવી એક ગુનો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ