ક્રાઈમ / કોણ લાવ્યું આ? એકઝાટકે 3500 કરોડનું મ્યાંઉ મ્યાંઉ ડ્રગ્સ ઝડપાતા સનસની, દેશમાં પહેલી વાર

Pune Police have seized 1,800 kg of the banned 'Meow Meow' drug

દિલ્હી અને પુણેમાંથી એકઝાટકે 3500 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. પોલીસે 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ