આવી ગયો નિયમ / H3N2નો પ્રકોપ વધતાં પહેલું મોટું પગલું, આ રાજ્યમાં 1 થી 8માં ધોરણની સ્કૂલો બંધ, વધી ચિંતા

Puducherry Schools Closed till March 26 in the wake of H3N2 virus spread

દેશમાં H3N2 વાયરસના કેસ વધી રહ્યાં છે અને આવી સ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારોએ પોતપોતાની રીતે પ્રતિબંધિત પગલાં ભરવાનું શરુ કર્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ