દારૂબંધી? / દારૂ સામે જનતાની ડ્રાઈવ: સુરેન્દ્રનગરમાં હલ્લાબોલ

public raid in bootlegger place in Surendranagar Gujarat halla bol

ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે ત્યારે ખરેખર દારૂબંધી છે ત્યારે એમ થાય કે, વારંવાર પોલીસ જ નહીં પરંતુ ખુદ જાહેર જનતા પણ દરોડા પાડીના દારૂના વેપલાને ઉઘાડો પાડી રહ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ