બજેટ 2022 / ખુશખબરઃ હવે ખેડૂતોની જેમ પશુપાલકો અને માછીમારો પણ ટૂંકી મુદત પર મેળવી શકશે ધિરાણ

Provision of Rs.1180 crore in the budget for animal husbandry and fisheries industry

ગુજરાતના નાણામંત્રીએ આજે વિધાનસભામાં 2.43 લાખ કરોડથી વધુનું બજેટ રજૂ કર્યું છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પશુપાલન અને મત્સ્યોઉદ્યોગ માટે 1180 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ