રોષ / કિશન હત્યા કેસમાં અમરેલી, મહેસાણા, મોરબી સુધી પડઘા, આજે પણ અનેક જિલ્લાઓમાં બંધ, જુઓ ક્યાં કેવી હાલત

Protests erupt over Kishan's killer

કિશન હત્યા કેસ મામલે રોજબરોજ નવા ખુલાસા થઇ રહ્યા છે, સંડોવણી સામે આવી રહી છે ત્યારે લોકોની બસ એક જ માગ છે કે આરોપીઓને ફાંસી આપવામાં આવે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ