આક્રમક વિરોધ / ખેડાવાલાને ફરી રિપીટ કરતા કોંગ્રેસમાં ભડકો, ઈમરાન અને શાહનવાઝ શેખના સમર્થકો આમને સામને, રાજીવ ગાંધી ભવનમાં કરી તોડફોડ

Protest against re-election of Imran Khedawala from Jamalpur-Khadia seat

શાહનવાઝ શેખના સમર્થકોએ અમદાવાદ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે તોડફોડ કર્યા બાદ આજે ઈમરાન ખેડાવાલાના સમર્થકોએ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં તોડફોડ કરી છે. ઈમરાન ખેડાવાલાના સમર્થકોએ શાહનવાઝ શેખ અને તેના સમર્થકોને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ સાથે આ તોડફોડ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ