અમદાવાદ / સમાજના પ્રશ્નોનો એપ્લિકેશનથી આવશે ઉકેલ : જશુભાઇ ઓડે રાષ્ટ્રીય ઓડ મહાસભા અધ્યક્ષ પદની સંભાળી જવાબદારી

problems will be solved by application Jashu Ode responsibility President of the Rashtriya Od Mahasabha

રાષ્ટ્રીય ઓડ મહાસભાના નવા અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી અમદાવાદના જશુભાઇ ઓડના શિરે સોંપવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ