હાજરી કૌભાંડ / પોરબંદર-છાયા સંયુક્ત નગરપાલિકામાં હાજરીનું કૌભાંડ સામે આવ્યું, ઉઠી રહી છે તપાસની માંગ

Proband Chhaya municipality attendance scam

પોરબંદર-છાયા સંયુક્ત નગરપાલિકામાં હાજરીનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. રોજમદાર તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મીઓની ખોટી હાજરી પુરીને રકમ ચાંઉ કરી જવાતી હોવાના આક્ષેપ થયા છે. પૂર્વ પ્રમુખ ભોજાભાઈએ રકમ ખઈ જવાના આક્ષેપ કર્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ