સવાલ / કોંગ્રેસના આક્ષેપો બાદ જાગી સરકાર, PMOએ ખાલી પદના મંગાવ્યા ડેટા

prime minister office asking data on vacant government posts from various departments

નરેન્દ્ર મોદી સરકાર પર સતત રોજગાર આપવાના ક્ષેત્રમાં નિષ્ફળ રહેવા અને ખાલી પદો પર ભરતી નહીં કરવાનો આરોપ લાગતા રહ્યા છે. હવે જાણવા મળ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારે વિભિન્ન મંત્રાલયો અને વિભાગોથી ખાલી પદોની યાદી માંગી છે. જો કે જાણકારોનું કહેવું છે કે સરકાર આ કામમાં ખૂબ જ મોડી પડી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ