આરોગ્ય વિભાગ / કપ્પા વેરિયન્ટ જાણો લોકો માટે કેટલો ઘાતક, આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવે કર્યું મહત્વનું નિવેદન

Press conference of Manoj Agrawal, Principal Secretary, Gandhinagar Health Department

આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલે કહ્યું કે, અત્યાર સુધીમાં 4 નવા વેરિયન્ટ મળ્યા, જેમાં  ડેલ્ટા, આલ્ફા, બીટા અને ગામાં આ 4 નવા મુખ્ય વેરિયન્ટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ