આગોતરા / ગુજરાતમાં સંભિવત ત્રીજી લહેરની તૈયારી, આ મોટા શહેરમાં તંત્રએ લીધો સ્મશાનની ભઠ્ઠી વધારવાનો નિર્ણય

Preparing for a possible third wave in Gujarat, Surat Municipal Corporation decided to increase the crematorium in this big...

કોરોના સંક્રમણની ત્રીજી લહેર આવવાના ભણકારા વચ્ચે સુરતમાં વહીવટી તંત્રે ત્રીજી લહેર માટે તૈયારીઓ શરુ કરી. શહેરના સ્મશાન ગૃહમાં ઈલેકટ્રીક અને ગેસની ભઠ્ઠી વધારવા અપાશે ગ્રાન્ટ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ