મહામારી / 16 ઓગસ્ટથી ધોરણ 1 થી 10 ની સ્કૂલો ખોલવાની તૈયારી, CM એ કરી જાહેરાત, અહીં લેવાયો નિર્ણય

Preparations to open Std. 1 to 10 schools from 16th August, announced by CM, decision taken here

બિહારમાં 16 ઓગસ્ટથી ધોરણ 1 થી 10 ની સ્કૂલો શરુ થઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે આ જાહેરાત કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ