ગુડ ન્યુઝ / ચાર ધામની તૈયારીઓ શરૂ કરી દો: તૈયારીઓને લઇને પર્યટન વિભાગે આપ્યો મોટો આદેશ

preparations for Char Dham Tourism department has given a big order regarding the preparations

ચારધામ યાત્રાને લઈને તૈયારીઓ તેજ બનાવવામાં આવી છે. તા. 22 એપ્રિલથી યાત્રા શરૂ થઈ રહી છે જેના ભાગરૂપે 31 માર્ચથી તૈયારી પૂર્ણ કરવા આદેશ કરાયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ