ચિત્તાપ્રેમ / ભાવનગરના પ્રજાવત્સલ રાજવી કૃષ્ણકુમારસિંહજીને હતો ચિત્તા પાળવાનો શોખ, ગાડામાં લવાયા હતા આ પ્રાણી 

Prajavatsal Rajavi Krishnakumarsinghji of Bhavnagar was fond of keeping leopards

ભાવનગરના પ્રજાવત્સલ રાજવી કૃષ્ણકુમારસિંહજી ચિત્તાને પાળવામાં સમ્રગ દેશમાં અગ્રીમ સ્થાન ધરાવતા હતા. જેનો ચિત્તાપ્રેમ આખી દુનિયામાં જાણીતો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ