સહાય / પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના : BLC હેઠળ રાજ્ય સરકારે 10 હજારથી વધુ લોકોને કરી 78 કરોડની સહાય

Pradhan Mantri Awas Yojana Under BLC, the state government has provided assistance of 78 crores to more than 10 thousand...

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત ૧૦,૨૫૭ લાભાર્થીઓને રૂ.૭૮.૬૨ કરોડની સહાય જમા કરાવાઇ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ