તમારા કામનું / PPFમાં સરકાર તરફથી કરવામાં આવ્યા છે આ 5 મોટા ફેરફાર, રોકાણ કરતા પહેલા જરૂર જાણી લેજો

PPF public provident fund major changes

PPFમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમારે ભૂતકાળમાં થયેલા ફેરફારો વીશે જરૂર જાણી લેવું જોઈએ. સરકાર દ્વારા સમયાંતરે આ ફેરફારો કરવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ આવા 5 ફેરફારો, જે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ