કઠણાઇ / ગરીબાઈ સપનું તોડશે? 12 સાયન્સમાં 77 ટકા લાવનારી ગુજરાતની દીકરીને ભણવું છે પણ ફીના પૈસા નથી

Poverty, Dreams, daughter of Gujarat, got 77% in 12 sciences, wants to study, no fee money,

ગુજરાતની દીકરીએ 12 સાયન્સમાં જબરી મહેનત કરી ઝળહળતું પરિણામ હાંસલ કર્યું પણ હવે પરિવાર પાસે ફિ ના રૂપિયા ન હોવાથી દીકરીનું ભવિષ્ય ડામાડોળ બન્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ