દોડ / BIG NEWS: LRD-PSIની મોકૂફ રખાયેલી શારીરિક કસોટીની નવી તારીખો જાહેર

Postponed LRD test date announced, Hasmukh Patel tweeted

6 ડિસેમ્બરે મોકૂફ રહેલી LRD કસોટી 26 ડિસેમ્બરે તો 3,4 તારીખની રદ્દ થયેલી કસોટી 12 ડિસેમ્બરે લેવાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ