નોટિફિકેશન / ગુજરાતમાં મામલતદાર કક્ષાના વર્ગ 2ના 26 અધિકારીઓને પોસ્ટિંગ, 3ની બદલી, જુઓ લિસ્ટ

Posting of 26 Officers of Mamlatdar Level Class 2 in Gujarat, Transfer of 3, View List

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જીલ્લા કક્ષાએ વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-2 નાં મામલતદાર કક્ષાનાં 26 અધિકારીઓને પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ