ઓર્ડર / ગુજરાતમાં 6 પ્રોબેશનરી IAS અધિકારીઓને અપાયું પોસ્ટિંગ, જાણો કોને ક્યાં મૂકાયા

Posting given to 6 Probationary IAS Officers in Gujarat

રાજ્યમાં 6 પ્રોબેશનરી IAS અધીકારીઓને પોસ્ટિંગ આપવામા આવ્યું, સામાન્ય વહિવટ વિભાગે પ્રોબેશનરી IAS અધિકારીઓને પોસ્ટિંગ આપ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ