તમારા કામનું / Post office બચત ખાતામાં પૈસા ઉપાડવાના બદલાયા નિયમ, ઝડપથી વાંચી લો નહીંતર...

post office saving schemes rules change for ppf transaction withdrawal limit

ભારતીય પોસ્ટે પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતાધારકો માટે અનેક નિયમોમાં ફેરફાર કરતા રાહત આપી છે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ