તમારા કામનું / મિડલ ક્લાસ માટે પોસ્ટ ઓફિસની શાનદાર સ્કીમ, રોજ જમા કરવાના આટલા રૂપિયા, મળશે સીધા 16 લાખ

post office saving scheme rd daily save 333 rupees get 16 lakh after 10 years maturity

પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં તમે જો સમય પર હપ્તો ભરવાનું ભૂલી જાઓ તો તમારે 1% દર મહિનાનો દંડ ભરવાનો હોય છે. સતત 4 હપ્તા ભૂલી જવા પર તમારૂ ખાતુ જાતે જ બંધ થઈ જાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ