તમારા કામનું / પોસ્ટ ઓફિસમાં એકાઉન્ટ હોય તો વાંચી લેજો, આ નિયમોમાં થયા મોટા ફેરફાર

post office new rule regarding passbook know the rules

પોસ્ટ ઓફિસે એક સર્ક્યુલર જાહેર કરી ગ્રાહકોને  સુચિત કર્યું છે કે ટાઈમ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટને બંધ કરવા અથવા સમય પહેલા બંધ કરવાના સમયે ગ્રાહકોને પોતાની પાસબુક જમા કરવાની રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ