તમારા કામનું / Post Officeમાં પૈસા ઉપાડવા અને જમા કરાવવા જવાના હોય તો આ જાણી લેજો નહીંતર પસ્તાશો

post office new rule money deposit and withdrawal charges effect from 1 april

ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર છે. જો તમારા ખાતું પણ પોસ્ટ ઓફિસમાં હોય તો આ સમાચાર જાણી લેવા જોઇએ.આ નિયમ 1 એપ્રિલથી લાગુ થયો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ