યૂટિલિટી / પોસ્ટ ઓફિસમાં RDમાં કરો ઓનલાઈન ફંડ ટ્રાન્સફર, આ છે સરળ રીત

post office bank you can deposit money online in recurring deposit account

ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક એપની મદદથી તમે પોસ્ટ ઓફિસ RDમાં ઓનલાઈન રૂપિયા જમા કરાવી શકો છો. RDની માસિક રકમ આ એપની મદદથી તમે ઓનલાઈન પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ