તમારા કામનું / Post Office સેવિંગ્સ બેન્ક એકાઉન્ટ પર કઈ રીતે મળશે ATM કાર્ડ અને ચેક બુક? અહીં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

post office account how to apply for atm card cheque book for posb post office savings bank account know more

પોસ્ટ ઓફિસના સેવિંગ્સ બેન્ક એકાઉન્ટના ખાતાધારક એટીએમ કાર્ડ અને ચેકબુક માટે ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ