કોરોનાની આડઅસર / માતા-પિતાને થયો હતો કોરોના હવે બાળકો ભોગવી રહ્યા છે પરિણામ, 3થી 10 વર્ષના બાળકોને મોટો ખતરો

post covid symptoms are appearing in children age group 3 to 10 as multiple system inflammatory

કોરોનાના દુષ્પરિણામ તરીકે બિહારમાં મલ્ટીપલ સિસ્ટમ ઈંફ્લેમેટરી સિંડ્રોમ એટલે કે એક સાથે કેટલાય અંગોને પ્રભાવિત થવાના કેસો આવી રહ્યા છે. અમુક અપવાદ છોડતા હોસ્પિટલમાં પહોંચનારા મોટા ભાગના બાળકો 3 થી 10 વર્ષની વચ્ચેના છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ