તૌકતેની તાકાત / રાજ્ય પર મંડારાયો તૌકતેનો ખતરો, જૂઓ કેવી છે તૌકતેની તાકાત

Possible threat of hurricane looming over the state, see what is the threat of hurricane

તૌકતે વાવાઝોડુ આજે રાતે આઠથી 11 વાગ્યાની આસપાસ  દીવથી 20 કિલોમીટર પૂર્વમા ટકરાશે તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી કરી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ