નિર્ણય / અંબાજી દર્શને જવાનો પ્લાન કરતા હોય તો વાંચી લેજો, કોરોનાના કેસ વધતા લેવાયો મોટો નિર્ણય

Poshi Poonam programs will not be held in Ambaji

કોરોના મહામારીને લઇને અંબાજીમાં પોષી પૂનમના કાર્યક્રમો નહીં યોજાયનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ