પાણીનો પોકાર / ખેડામાં પાણીની તંગી : 100 વર્ષ જૂના કૂવામાંથી પાણી પીવા મજબૂર બન્યા ગ્રામજનો

 porda village dependent on well for water

ખેડાના પોરડા ગામે પીવાનું પાણી મેળવવા માટે મારવા પડે છે વલખાં, સંપ હોવા છતાં એક ટીપું પીવાનું પાણી નથી મળતુ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ