વલખાં / પોરબંદરનાં 27 ગામો ભરઉનાળે પાણીની અછત વચ્ચે પણ જીવી રહ્યાં છે ટેન્કરને સહારે

Porbandar villages Based on the water tankers

રાજ્યમાં ઉનાળો હવે તેનાં અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે પાણીનાં પોકારો તીવ્ર બનવા લાગ્યાં હોય. રાજ્યનાં અનેક ગામોમાં પાણીની અછતની બૂમ ઊઠી રહી છે. પરંતુ તેમ છતાં રાજ્યમાં કેટલાંક ગામો એવાં પણ છે કે, જ્યાં પાણી માટે સ્થાનિક ગ્રામજનોએ જાતે જ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. આ છે પોરબંદરનું રાણાબોરડી ગામ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ