2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

Mahamanthan / રાજકીય પક્ષો ચૂંટણી માટે તૈયાર જનતા કેટલી તૈયાર?

રાજકીય પક્ષો ચૂંટણી માટે તૈયાર જનતા કેટલી તૈયાર?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ