અમદાવાદ / પોલીસે બાતમીના આધારે ફ્લેટમાં રેડ પાડતા દારૂનો જથ્થો તો ન મળ્યો અને થયું આવું કંઈક

 Police raided but did not find any quantity of liquor in the flat

પોલીસે બાતમીના આધારે ફ્લેટમાં રેડ કરતા દારૂનો જથ્થો તો નહીં, પણ ફ્લેટના બે રૂમમાંથી રૂપિયા 37 લાખની રોકડ મળી આવી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ