એક્શન / આસારામ જેલની બહાર આવ્યા ત્યારે હાથ જોડી સમર્થકોની ભીડ ઉમટી, બાદમાં પોલીસે જે કર્યુ તે ચોંકાવનારું

police had to take action agaibnst public who came to see asaram

જોધપુર જેલમાં આજીવન કારાવાસની સજા ભોગવી રહેલા આશારામને જોવા માટે અને તેની એક ઝલક મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ