નવસારી / 5% વ્યાજ, મોડું થાય તો 7%.. વાહન ગીરવે લઈ ઉંચા વ્યાજે નાણાં ધીરનાર ખેરગામના સરપંચ પતિ ભીખુ પટેલ જેલના સળિયા ગણશે

Police arrested usurer in Khergam of Navsari

નવસારીના ખેરગામમાં વાહનો ગીરવે લઈ 5થી 7 ટકાના વ્યાજે નાણા ધીરનાર નારણપોર ગામના સરપંચના પતિની ખેરગામ પોલીસે ધરપકડ કરી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ