શરમજનક / મફતમાં બર્ગર આપવાની ના પાડી તો પોલીસે 19 કર્મચારીઓને કરી લીધા કેદ પછી...

Police arrested 19 employees for refusing to provide free burgers

પોલીસ પ્રજાના રક્ષણ માટે હોય છે પરંતુ જ્યારે પોલીસ જ ભક્ષક બની જાય ત્યારે શું કરવુ?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ