જરૂરી વાત / આ બૅંકમાં ખાતું છે તો ધ્યાન રાખજો, 1લી ઑક્ટોબરથી જૂની ચૅકબુક થઈ જશે બંધ

pnb cheque book alert how to get pnb cheque book online from pnb 1st october 2021 discounted old cheque book

PNBએ કહ્યું છે કે આ બન્ને બેન્કોના ખાતાધારકોની પાસે જો જુની ચેકબુક છે તો આવતા મહિનાથી તે કોઈ પણ કામની નહીં રહે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ