ઈ હરાજી / PMના જન્મદિવસે ભેટની હરાજી, નીરજનો ભાલો એક કરોડને પાર,આ વસ્તુ માટે લાગી 10 કરોડની બોલી 

PM's birthday gift auction: Neeraj's spear crosses Rs 1 crore, bid for Rs 10 crore for this item

ઈ-હરાજીમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ નમામી ગંગે મિશન માટે કરવામાં આવશે. આ ઈ-હરાજીમાં 2700 વસ્તુઓ સામેલ કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ