હાઈકોર્ટને જવાબ / PM-CARES ફંડ પર કેન્દ્ર કે રાજ્યોનું નિયંત્રણ નથી, RTI હેઠળ નથી આવતું : હાઈકોર્ટમાં PMOનો જવાબ

PMO's reply in the High Court

PM-CARES ફંડજ મામલે PMO દ્વારા દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. જેમા તેમણે જણાવ્યું કે આ ફંડ પર કેન્દ્ર કે રાજ્યોનું નિયંત્રણ નથી સાથેજ આ ફંડ RTI હેઠળ પણ નથી આવતુું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ