દિલ્હી / પેટ્રોલ-ડીઝલના મોટા ઘટાડા બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ટ્વિટ, કહ્યું- અમારે માટે તો હંમેશા લોકો જ પહેલા રહ્યાં છે

PM Tweets

પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઈઝ ડ્યુટી ઘટાડા બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું કે અમારે માટે તો લોકો જ પહેલા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ