હેલ્થકેર / 11 ડિસેમ્બરે PM મોદી તરફથી દેશને મળી રહી છે આ ભેટ, વિદ્યાર્થીઓ અને મોટી વસતીને લાભ

PM to dedicate 3 national Ayush institutes to nation on 11 December

પ્રધાનમંત્રી મોદી 11 ડિસેમ્બરે દેશને ત્રણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની આયુષ સંસ્થાઓનું ઉદ્ધાટન કરવાના છે.

Loading...