નિવેદન / ભ્રષ્ટ વ્યક્તિ કે સંસ્થાનું હવે આવી બન્યું, PM મોદીએ આકરી ચેતવણી આપતા આપ્યું મોટું નિવેદન

PM Narendra Modi says no person or institution indulging in corruption will be spared

વિજિલન્સ અવેરનેસ વીકના પ્રસંગે ભ્રષ્ટાચારીઓને કડક સંદેશ આપતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે ભ્રષ્ટાચારમાં વ્યાપ્ત કોઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થાને છોડાશે નહીં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ