નિવેદન / 9 વર્ષમાં કેવી રીતે બદલાઈ સમાચારની હેડલાઈન, મીડિયાને આપી TRP વધારવાની ફોર્મ્યુલા

PM Modi's statement at an event

PM મોદીએ જણાવ્યું કે, સમાચારમાં 2014 પહેલા હેડલાઈન્સ આવતી હતી કે આ સેક્ટરમાં આટલા લાખ કરોડનું કૌભાંડ થયું છે, આજે કેવી હેડલાઇન હોય છે? ભ્રષ્ટાચારના કેસોમાં કાર્યવાહીના કારણે ભ્રષ્ટાચારીઓ પર સપાટો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ