શૈક્ષણિક / ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન શિક્ષણની હાઈબ્રિડ સિસ્ટમ તૈયાર કરો- પીએમ મોદીના અધિકારીઓને આદેશ

 PM Modi reviews NEP's implementation, calls for developing hybrid learning

પીએમ મોદીએ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની સમીક્ષા કરીને અધિકારીઓને ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન શિક્ષણની હાઈબ્રિડ સિસ્ટમ તૈયાર કરવાનું જણાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ