રાજનીતિ / 2024નો રસ્તો વાયા 'મધ્યમ વર્ગ.!', PM મોદીના ભાષણથી મળ્યા મોટા સંકેત, દુખતી રગ પર હાથ મૂક્યો

PM Modi in parliament talks about middle class and their growth

PM મોદીએ લોકસભામાં મધ્યમ વર્ગનાં વિકાસ અને તેમને મળી રહેલી સુવિધાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં વિપક્ષનાં પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યો હતો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ