ભાવ-તાલ / વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ખુલ્લા મૂકેલા પાર્ક અને રાઈડની ટિકિટ અને સમય જાણી લો

PM Modi ignoration ride and park

આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અવનવા પ્રોજેક્ટના ઉદ્ઘાટન કર્યા છે ત્યારે તમે જાણી લો કે કયા પાર્ક કે રાઈડની ટિકિટના ભાવ કેટલા છે અને કયા સમયે તે ખુલ્લું હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ