ચર્ચા / VIDEO : 'ભારતીયોને પાછા ન લાવીએ ત્યાં સુધી ચેન ન પડે', સુદાનથી આવેલા લોકોને મળતાં બોલ્યાં PM

PM Modi discussion with Hakki-Pikki caste people

ભારત પરત આવેલા હક્કી-પિક્કી જાતિના લોકો સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ચર્ચા કરતા કહ્યું કે, 'વિશ્વના કોઈપણ ખૂણે કોઈપણ ભારતીય મુશ્કેલીમાં હોય છે ત્યાં સુધી સરકાર શાંતિથી બેસતી નથી'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ